เอกอัครราชทูต

 
 
 

นางอุรีรัชต์ เจริญโต
H.E. Mrs. Ureerat Chareontoh 

 

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

นางอุรีรัชต์ เจริญโต

ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

มิตรภาพระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็กนั้น มีความใกล้ชิดและมีความร่วมมือมาเป็นเวลานาน ในปี 2562 นี้จะโอกาสสำคัญครบรอบ 45 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน โดยที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้พยายามอย่างเต็มที่ในการจะส่งเสริมความร่วมมือไทย-เช็กในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ปัจจุบันปริมาณการค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็ก ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเช็กปีละประมาณ 50,000 คน ในที่นักท่องเที่ยวเช็กเดินทางไปไทยประมาณ 45,000 คน โดยไทยมองเช็กในฐานะเป็นประตูสู่ยุโรปกลาง ในขณะที่เช็กมองไทยในฐานะประตูสู่อาเซียน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและมีประเพณีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชม

ดิฉันมีความตั้งที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็ก ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การดูแลความเป็นอยู่และให้บริการพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเช็ก  ดิฉันและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมที่จะร่วมมือกับชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ในโอกาสใกล้ถึงวันปีใหม่ 2562 นี้ ดิฉันและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ


Top