เวลาทำการ

 

สถานเอกอัครราชทูต

เวลาทำการ:
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
ช่วงเช้า: 09.00 – 12.30 น.
ช่วงบ่าย: 14.00 – 17.00 น.

เวลาทำการฝ่ายวีซ่าและรับรองเอกสาร:
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
ช่วงเช้า: 09.00 - 12.00 น.

 

สำนักงานการค้าต่างประเทศ

เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
ช่วงเช้า: 08.30 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย: 13.30 – 16.30 น.

 

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เวลาทำการ:
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
ช่วงเช้า: 09.00 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย: 13.00 – 17.00 น.

 


Top