ติดต่อเรา

สถานเอกอัครราชทูต

 • ที่อยู่:
  Romaina Rollanda 3/481, 16000 Prague 6- Bubenec
 • โทรศัพท์:
  (420) 220570055, 220571435, 220571735, 220571738
 • หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทย (For Thais Only)
  (420) 721776717
 • โทรสาร:
  (420) 220570049
 • อีเมล:
  thai@thaiembassy.cz
 • เวลาทำการ:
  วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
  ช่วงเช้า: 09.00 – 12.30 น.
  ช่วงบ่าย: 14.00 – 17.00 น.
 • เวลาทำการฝ่ายวีซ่าและรับรองเอกสาร:
  วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต)
  09.00 - 12.00 น.
   
แผนที่:

สำนักงานการค้าต่างประเทศ


สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


Top