A Memorable Farewell Reception of Ambassador of Thailand

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก ได้จัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ก่อนจะเดินทางกลับไปรับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศไทยในเร็วๆ นี้ โดยได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานฝ่ายเช็ก ภาคเอกชน และคณะทูตานุทูตในกรุงปรากมาเข้าร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นเป็นกันเอง   On 17 December 2014, H.E. Mr. Vitavas Srivihok, Ambassador of Thailand to […]

Long live the King :: National Day Reception of the Kingdom of Thailand

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม Diplomat กรุงปราก โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 400 คน และมี ฯพณฯ นาย Jan Mládek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และ ฯพณฯ ดร. Hynek Kmoníček ที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านการต่างประเทศ เป็นแขกเกียรติยศของงาน […]

The Royal Thai Embassy would like to inform that the Visa Department will be closed on Friday 5 December, 2014

Velvyslanectví Thajského království by tímto rádo informovalo, že vízové oddělení bude zavřené ve pátek 5. prosince 2014.         สถานเอกอัครราชทูตไทยขอแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีการจัดงานวันชาติและพิธีถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  Embassy close 5Dec2014

Thai Embassy at International Christmas Festival 2014 in Prague

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไทยในงาน International Christmas Festival 2014 ซึ่งเป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของสมาคมคู่สมรสนักการทูตประจำกรุงปราก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรม Hilton โดยได้นำสบู่แกะสลักจากเชียงใหม่ น้ำผลไม้ เครื่องแกง และวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารไทยมาวางจำหน่าย ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้จับมือกับสถานทูตอาเซียนในกรุงปรากร่วมกันออกร้านในนาม Made in ASEAN จำหน่ายสินค้าจากนานาชาติในอาเซียน เพื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนในยุโรปด้วย   […]

ขอเชิญชวนชุมชนไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันชาติและพิธีถวายพระพร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานวันชาติปี2557

Royal Kathina Robe Ceremony in the Czech Republic

ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต  ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเช็ก ที่เมือง Tyn เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนางนที ชวนสนิท ประธานสมาคมพุทธภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐเช็ก สมาชิกสมาคม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งในสาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมในพิธี […]

Thai Ambassador as the jury at Miss Princess of the World 2014

เมื่อวันที่10 ตุลาคม2557 ฯพณฯนายวิทวัสศรีวิหคเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็กได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศMiss Princess of the World 2014 ของสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นเวทีประกวดนางงามที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยให้กับผู้มาเข้าร่วมงานทั้งชาวเช็กและชาวต่างชาติในรอบดังกล่าวกว่า6,000 คนและในโอกาสนี้ฯพณฯเอกอัครราชทูตยังได้มอบรางวัลใหญ่เป็นบัตรโดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยไป-กลับกรุงเทพฯซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการบินไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่แฟรงก์เฟิร์ตให้กับนางงามจากแซมเบีย-อังกฤษAndella Chileshe Matthews ผู้ชนะเลิศการประกวดของปีนี้ด้วยโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของประเทศไทยที่มีต่อการจัดกิจกรรมระดับโลกของสาธารณรัฐเช็ก On 10 October 2014, H.E. Mr. Vitavas Srivihok, Ambassador of Thailand to the Czech Republic, accepted […]

Thai Ambassador hosted farewell luncheon for Ambassador of Indonesia and Ambassador of India

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก ในฐานะประธานกลุ่มเอกอัครราชทูตเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลาให้กับ ฯพณฯ นาง  Emeria W. A. Siregar เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสาธารณรัฐเช็ก และ ฯพณฯ นาย Venkatesan Ashok เอกอัครราชทูตอินเดียประจำสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย โดยมีคณบดีคณะทูตประจำสาธารณรัฐเช็กและเอกอัครราชทูตจากประเทศเอเชียต่างๆ ประจำสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมด้วย On […]

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand delivered Statement at UNGA69

Thailand Statement General Debate of the 69th Session of the UNGA in New York Theme: Delivering on and Implementing a Transformative Post-2015 Development Agenda   Mr. President, I […]

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงประเทศในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๖๙ ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ โดยในส่วนของประเทศไทย การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องดำเนินควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งเป็นสามเสาหลักของสหประชาชาติ ทั้งนี้ ไทยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนา […]