ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเช็ก ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “ Thai Cultural Evening ” วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเช็กร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น การแสดงโขน การเชิดหุ่นกระบอกสายเสมา การแสดงพื้นเมือง การแสดงศิลปะการต่อสู้ เป็นต้น ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 16.00 – 18.00 น. ที่ห้อง Congress ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (Hotel Ambassador Zlata Husa,Václavské námĕstí [...]

Thai Festival in Bratislava: Amazing Festival is coming so soon!

เมื่อความครบครันแบบไทยจะเยือนกรุงบราติสลาวาในงานเทศกาลไทยเร็วๆ นี้ — พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Telerano รายการข่าวเช้าที่มียอดผู้ชมมากที่สุดในสโลวัก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TV Markiza ที่กรุงบราติสลาวา พร้อมด้วย ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ [...]

Thai Festival 2014 in Bratislava!

THAI-EN

‘FREE ENTRY’ The Royal Thai Embassy in Vienna, in cooperation with the Royal Thai Embassy in Prague, the Royal Thai Embassy in Warsaw and the Royal Thai Embassy [...]

Thai Festival 2014 in Bratislava awaiting your arrival!

All you need to know about Thai Festival 2014 ENG All you need to know about Thai Festival CZE Experience the splendour of Thailand ENG Experience the splendour [...]

Phra Acharn Phusit Khantitharo gives sermon in Prague

“เมื่อวันที่ 3เมษายน2557เวลา09.00น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเช็กได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร(ภูสิต ขันติธโร) หรือท่านเจ้าอาวาสวัดไทรโยค (วัดเสือ) จากจังหวัดกาญจนบุรี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ในงานดังกล่าวพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมกันตักบาตรตามประเพณีไทยรับฟังพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรมร่วมกับท่านเจ้าอาวาสจากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก” On 3 April 2014, 9.00 a.m. H.E. Mr. Vitavas [...]

ประกาศแจ้งเจ้าของร้านหรือนายจ้างชาวไทยในสาธารณรัฐเช็ก

สถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือเจ้าของร้านและนายจ้างในการมอบใบรับคำร้องขอต่อวีซ่าที่ได้รับจากหน่วยงานตำรวจที่ดูแลเรื่องวีซ่าของคนต่างชาติในเช็กให้กับพนักงานคนไทยถือไว้ ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเช็ก เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม 2557 เวลากลางดึก หญิงไทยคนหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน ได้ถูกตำรวจเรียกตรวจวีซ่า แต่หญิงไทยคนนี้ไม่มีหลักฐานเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยู่ในระหว่างรอวีซ่า และตำรวจไม่พบข้อมูลการขอต่อวีซ่าในฐานข้อมูล ดังนั้น ตำรวจจึงกักตัวไว้ที่สถานีตำรวจเป็นเวลา 1 คืน ตามที่กฎหมายให้อำนาจตำรวจสามารถกักตัวผู้ต้องสงสัยไว้สอบสวนข้อเท็จจริงได้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตจึงใคร่ขอความร่วมมือเจ้าของร้านและนายจ้างในการมอบใบรับคำร้องขอต่อวีซ่าฯ ให้กับพนักงานคนไทยถือไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นข้างต้น Dear Employers, owners of Thai massage salons, [...]

Civil Service Executive Programme Delegation visited the Czech Republic

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเยือนสาธารณรัฐเช็ก-คณะจากหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 79 ซึ่งเป็นหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กและเยอรมนี เพื่อศึกษาดูงาน โดยในโอกาสที่เยือนปราก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสาธารณรัฐเช็กและมิตรภาพระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเช็กตลอดระยะเวลา 40 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมา โดยเอกอัครราชทูตได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าของสาธารณรัฐเช็กซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับไทยได้ในหลายสาขา ภายหลังการบรรยายสรุป คณะยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย On 27 March 2014, Civil [...]

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กถวายภัตตาหาร และรับฟังการบรรยายธรรม

ด้วย ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระวิสุทธิสารเถร (ภูสิต ขันติธโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดไทรโยค (วัดเสือ) จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเคยเดินทางมากรุงปรากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2556(http://tigertemple.org/tigertemple_new/page.php?news_ID=518 ) จะเดินทางมาเยือนกรุงปรากต้นเดือนเมษายน 2557 ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก จึงขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กที่ประสงค์จะนำภัตตาหารไปถวาย และรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านพระอาจารย์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต (ที่ตั้ง Pod Hradbami 7- 663, Prague 6)ในวันพฤหัสบดีที่ 3 [...]

Delegation from National Defense College of Thailand (Group 7) visited the Czech Republic

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยือนสาธารณรัฐเช็ก – เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรปี 2556 สาย 7 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ      นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยถือเป็นกิจกรรมระหว่างการมาศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสาธารณรัฐเช็ก รวมถึงความสัมพันธ์อันดีในรอบ [...]

Delegation from National Defence College of Thailand (Group 10) visited the Czech Republic

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็ก – เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรปี 2556 สาย 10 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเช็กและเยอรมนี ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของสาธารณรัฐเช็ก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็กในทุกด้าน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ [...]