ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

25/07/2561

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th โดยคลิกเลือก banner "พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ" หรือคลิกลิงค์ web.ocsc.go.th/forking/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561


Top