สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสชื่นชมความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และประชาชนในภารกิจค้นหาเยาวชนที่ถ้ำหลวง จ. เชียงราย

09/07/2561

Top