สถานเอกอัครราชทูตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เสนอรายชื่อบุคคล และ/หรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

09/05/2561

สถานเอกอัครราชทูตขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เสนอรายชื่อบุคคล และ/หรือองค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อสาธารณชนไทยและในต่างประเทศ

สามารถเปิดดูวีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 ได้ที่

youtu.be/fsusrGrBwjg 

 


Top