เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

06/02/2561

                     

 

กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย (LOST) หรือหนังสือเดินทางถูกลักขโมย (STOLEN) เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องไปแจ้งความกับหน่วยงานตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุด และจะต้องแจ้งว่า หนังสือเดินทางถูกลักขโมย (STOLEN) ในเขตที่ไปแจ้งเท่านั้น หลังจากได้รับใบแจ้งความจากหน่วยงานตำรวจเช็ก ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต           (+ 420 721 776 717) เพื่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้         

 

1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ  

2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

3) สำเนาตั๋วเครื่องบิน

4) สำเนาหน้าวีซ่า

5) ค่าออกเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราว 270 คอรูน่า

 

 

Top