เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

06/02/2561
                                                                                   
 กรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์หนังสือเดินทางสูญหาย (LOST) หรือหนังสือเดินทางถูกลักขโมย (STOLEN) เป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องไปแจ้งความกับหน่วยงานตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุด และจะต้องแจ้งว่า หนังสือเดินทางถูกลักขโมย (STOLEN) ในเขตที่ไปแจ้งเท่านั้น หลังจากได้รับใบแจ้งความจากหน่วยงานตำรวจเช็ก ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต (+ 420 721 776 717) เพื่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้  1) รูปถ่าย 3 ใบ 2) สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 3) สำเนาตั๋วเครื่องบิน 4) สำเนาหน้าวีซ่า 5) ค่าออกเล่มหนังสือเดินทางชั่วคราว 270 คอรูน่า
 
 

Top