ประเทศไทยได้อันดับ 1 ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย

28/11/2560

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.weforum.org/reports/the-inclusive-growth-and-development-report-2017


Top