กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

25/10/2560

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (กำหนดการโดยละเอียด ดังแนบ)
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก 
(Romaina Rollanda 3/481 16000 Prague 6 - Bubenec)

เวลา 14.30 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่จัดพิธี 
เวลา 15.00 น. - เริ่มพิธีสงฆ์ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นประธาน 
เวลา 15.45 น. - เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จุดเทียนชนวนและดอกไม้จันทน์พระราชทาน 
เวลา 15.50 น. - เริ่มพิธีวางดอกไม้จันทน์ 
- เจ้าหน้าที่แจกเอกสารแผ่นพับที่ระลึก 
เวลา 16.30 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าแถวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) 
เวลา 18.00 น. - เสร็จสิ้นพิธี

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จะเริ่มถ่ายทอดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

ในการนี้ ขอเชิญผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

การแต่งกาย: ชุดสุภาพสีดำ / ไว้ทุกข์ Top