ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

12/10/2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากมีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) 

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรค เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

กำหนดการ


09.00 น.           - ข้าราชการ ลูกจ้าง และชุมชนไทยเดินทางถึงวัดไทยกรุงปราก

09.30 น.           - เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (ประธานในพิธี) จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ

               บูชาพระรัตนตรัย

   - จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                       - พระสงฆ์ให้ศีล

                       - ประธานอาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (รวมถึงคาถา

                          ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

                       - ประธาน ภริยา ออท. และ อทป. สอท. ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                       - พระสงฆ์อนุโมทนา และประธานและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

            - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

              และกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

11.00 น.           - ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์

11.30 น.           - ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

--------------------------------------------

 

การแต่งกาย:    ชาย – เสื้อผ้าไทยแขนยาวหรือชุดสุภาพ (สีดำ)

                        หญิง – ชุดผ้าซิ่นหรือชุดสุภาพ (สีดำ)


Top