ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

04/09/2560

สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดจะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ที่บริเวณอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (Romaina Rollanda 3/481, Prague 6 - Bubenec) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. (เวลากรุงปราก) ซึ่งจะตรงกับเวลาประกอบพระราชพิธีถวาย                      พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ประเทศไทย 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามวันและเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ในวันงานจะจัดรถรับ-ส่งจากสถานีรถไฟและสถานีรถบัสในกรุงปรากมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

  หมายเหตุ :

1.         เครื่องแต่งกาย – ชุดสีดำ ไว้ทุกข์

2.         ผู้ประสงค์จะร่วมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  โดยแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมผ่านหน้าเฟสบุค “Royal Thai Embassy in Prague” กิจกรรม “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัย” หรือติดต่อคุณเบนซ์  โทร: 721 776 717 หรือ 220 570 055 กด 6 หรือ E-mail: thai@thaiembassy.cz  

userfiles/ประกาศถึงคนไทย.pdf


Top