ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

01/09/2560

โครงการจิตอาสา เป็นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อเทิดพระเกียรติ     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการดำเนินโครงการของหน่วยงานในพระองค์ โดยให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม

โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกอาชีพทุกวัย (ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป) ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยวันที่ 26 ตุลาคม 2560  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในการนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.      วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.

2.      สถานที่รับสมัครและสถานที่ปฏิบัติงาน  สถานเอกอัครราชทูตฯ (Romaina Rollanda 3, Prague 6 – Bubenec) (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วย)

3.      ประเภทงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานขนส่ง ฯลฯ

4.      ช่วงเวลาปฏิบัติงาน วันพระราชพิธี (26 ตุลาคม 2560) รวมทั้งช่วงก่อนพระราชพิธี (24 - 25 ตุลาคม 2560) กรณีมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจจะได้รับมอบสิ่งของพระราชทานหมวก เสื้อ ผ้าพันคอ หรือปลอกแขน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดที่จะจัดมอบในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 นี้

                      userfiles/โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ.pdf


Top