สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงานกฐินของวัดธรรมกิตติวงศ์ ประจำปี 2561

07/11/2561

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงานกฐินของวัดธรรมกิตติวงศ์ (วัดไทยกรุงปราก) ประจำปี 2561 โดยมีพระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมกิตติวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กและชุมชนชาวไทยจากวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เดินทางเข้าร่วมในงานบุญกฐินสามัคคีวัดธรรมกิตติวงศ์ด้วย จำนวนทั้งหมดกว่า 200 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top