สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคตสองปี (13 ตุลาคม 2561)

12/10/2561

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคตสองปี (13 ตุลาคม 2561) ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) โดยมีนางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสาธารณรัฐเช็ก ได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีและเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top