การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Global Economic Outlook: Brexit and Trade Wars โดย ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์

14/09/2561


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเช็กและสถาบัน Institute of Economic Studies มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Global Economic Outlook: Brexit and Trade Wars โดย ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่สถาบัน Institute of Economic Studies กรุงปราก โดยมีนาย Martin Tlapa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก กล่าวเปิดการบรรยาย นาย Martin Gregor ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Economic Studies กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแนะนำ มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายมากกว่า 70 คน จากคณะทูตานุทูต ภาควิชาการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ในเช็ก ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างปี 2545 – 2548 และเลขาธิการองค์การการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) สองสมัย ระหว่างปี 2548 – 2556 นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยในช่วงคริสตทศวรรษที่ 80 และ 90 ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เดินทางเยือนเช็ก ฮังการีและออสเตรีย ระหว่างวันที่ 8 – 16 กันยายน 2561 ตามคำเชิญร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก กรุงบูดาเปสต์ และกรุงเวียนนา 
Top