งาน Brilliant Thanks for Friends of Thailand

04/09/2561

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นางสาวณัฐนิภา บุรษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงาน  Brilliant Thanks for Friends of Thailand ณ ภัตตาคาร Obcanska Plovarna จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงปราก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณพันธมิตรในสาธารณรัฐเช็กที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ททท. มาด้วยดีตลอดเวลา 2 ปี ที่มีการตั้งสำนักงาน (สำนักงานฯ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559) โดยข้าราชการทีมประเทศไทย และพันธมิตรจากผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และสื่อมวลชนเข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top