สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ถวายปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมของวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)

03/09/2561


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้มอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสมทบกองทุนชำระที่ดินวัดของวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) จำนวน 33,000 คอรูนา Top