สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากกระทรวงสาธารณสุข

17/08/2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต ได้ให้การต้อนรับ พ.ญ. ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ที่เดินทางมาราชการ ณ สาธารณรัฐเช็ก ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยอุปทูตได้บรรยายเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ด้านสปาในสาธารณรัฐเช็ก และคณะได้หารือเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness hub และการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพของประเทศไทย 

 

 

 


Top