งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

31/07/2561

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายจักก์ แสงชัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) โดยมีข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐเช็ก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็ก จำนวนประมาณ 50 คน เข้าร่วม ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต่างพร้อมใจกันร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยปลูกต้นไม้ประดับบริเวณวัดและทำความสะอาดพื้นที่วัด

 


Top