อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันวิชาการเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 50 ที่กรุงปราก

29/07/2561

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายจักก์ แสงชัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 50 ที่อาคาร Rudolfinum กรุงปราก โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2561 ที่กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เป็นการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาเคมี ซึ่งมีคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 76 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันฯ ดังนี้

1. นางสาวพิชามญช์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเหรียญเงิน

2. นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเหรียญเงิน

3. นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเหรียญทอง

4. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเหรียญเงิน  

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงปราก ประเทศเชโกสโลวะเกีย (ในขณะนั้น) เมื่อปี 2511 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้ว และการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยประเทศเช็กเกียและสโลวาเกียร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับนักเรียนไทยทั้งสี่คน 


Top