ประเทศไทยขอขอบคุณสาธารณรัฐเช็กที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่า ณ ถ้้ำหลวง จ. เชียงราย ประเทศไทย

23/07/2561

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแสดงความขอบคุณไปยังนาย Jan Hamáček รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก เพื่อแสดงความขอบคุณในนามของคนไทยทั้งประเทศ สำหรับข้อเสนอและการมีส่วนร่วมของรัฐบาลเช็กในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่า ณ ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

 

/userfiles/Thai Foreign Minister's Note of Appreciation(3).pdf


Top