สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิงอาเซียนประจำปี 2561

10/07/2561

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิงอาเซียน “ASEAN Bowling Tournament 2018” ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague: ACP) เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักการทูตสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงปราก สมาชิกครอบครัว และเจ้าหน้าที่ โดยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เชิญนาย Martin Klepetko อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก และข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเช็กเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

 

 

 

 

 

 


Top