อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าชมการแข่งขันมวยไทย All Star Fight เพื่อสนับสนุนคณะนักกีฬาไทย

09/07/2561


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายจักก์ แสงชัย อุปทูต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าชมการแข่งขันมวยไทย All Star Fight ครั้งที่ 5 เพื่อให้การสนับสนุนและกำลังใจแก่คณะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 5 คน ได้แก่ บัวขาว บัญชาเมฆ ซุปเปอร์บอน บัญชาเมฆ ธงชัย ศิษย์สองพี่น้อง มานะชัย หยกขาวแสนชัยยิม และโคล่า บัญชาเมฆ 

ทั้งนี้ การแข่งขันมวยไทย All Star Fight ครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขันมวยไทยระดับอาชีพที่จัดขึ้นในระหว่างการแข่งขันกีฬามวยไทย European Championships ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารกีฬา Tipsport Arena กรุงปราก เขต 7 
Top