สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขอเชิญชวนคนไทยร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

03/07/2561

ด้วยในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพร เพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้ลงนามถวายพระพรในโอกาสดังกล่าว โดยเปิดให้ลงนามตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.30 น. และเวลา 14.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมลงนามถวายพระพรมาในโอกาสนี้

นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) จึงขอเชิญชวนชาวไทยในเช็กเข้าร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้นำสมุดลงนามถวายพระพรไปให้ชาวไทยได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) ในวันดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายจักก์ แสงชัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทยในเช็ก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วม 


Top