สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ขอเชิญชวนคนไทยในสาธารณรัฐเช็ก ให้กำลังใจบัวขาว บัญชาเมฆ และคณะนักกีฬาไทย

01/07/2561

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ในระหว่างการแข่งขันกีฬามวยไทย European Championships จะมีการแข่งขันระดับอาชีพ โดยมีคณะนักกีฬาจากประเทศไทยเข้าร่วม นำโดยบัวขาว บัญชาเมฆ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนคนไทยในเช็กเข้าชมและให้กำลังใจคณะนักกีฬาไทยในวันดังกล่าว เวลา 18.00 น. ที่อาคารกีฬา Tipsport Arena กรุงปรากเขต 7เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายจักก์ แสงชัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทย European Championships ที่อาคารกีฬา Tipsport Arena กรุงปราก โดยอุปทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาจาก 34 ประเทศ ซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2561 และกล่าวถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างมวยไทย คนไทยและประเทศไทย นอกจากนี้ อุปทูตฯ ยังได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการผลักดันให้กีฬามวยไทยได้รับการคัดเลือกเป็นกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกTop