สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมพิธีแห่พระธาตุ ทำบุญและทอดผ้าป่า เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561

01/06/2561

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมในพิธีแห่พระธาตุของวัดธรรมกิตติวงศ์ (วัดไทยกรุงปราก) ร่วมกับคณะสงฆ์และชุมชนชาวไทยที่กรุงปราก เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยขบวนแห่พระธาตุได้เดินจากบริเวณสะพานชาร์ลส์มาสิ้นสุดที่บริเวณ Namesti republikyหลังจากนั้น พระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาส ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายภัตตาหารเพลและเวียนเทียน ที่วัดธรรมกิตติวงศ์ (วัดไทยกรุงปราก) โดยชุมชนชาวไทยในกรุงปรากและเมืองต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวักและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย การละเล่นและโรงทาน 


Top