งานแถลงข่าวงาน “Festival of Embassies Food and Culture” ครั้งที่ 3

10/05/2561
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวงาน “Festival of Embassies Food and Culture” ครั้งที่ 3 ณ Pisecka Prana ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเทศบาลกรุงปราก เขต 6 กระทรวงการต่างประเทศเช็ก และสภาหอการค้าเช็ก โดยในงานเปิดโอกาสให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในเขต 6 ของกรุงปราก เข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหารประจำชาติจากประเทศตน โดยในปีนี้จะมีสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมจากมากกว่า 45 ประเทศ
งานจะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ณ จัตุรัส Vitezne namesti กรุงปราก สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.farmarske-trhy.cz/embassy-festival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top