งานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Healthy Thai Taste Weeks”

10/05/2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงาน “Healhty Thai Taste Weeks” ณ ร้านอาหาร Obcanska Plovarna ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรี่ รวมถึงผลไม้และสมุนไพรไทย 

งาน “Healthy Thai Taste Weeks” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-23 พฤษภาคม 2561 ณ ร้านอาหาร NOI (Újezd 409/19) ร้าน Zebra Asian Noodle Bar (Melantrichova 504/5) และร้านObcanska Plovarna (U Plovárny 1)


 

 


Top