สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09/04/2561

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเดินทางมาสาธารณรัฐเช็กในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ Mendel University in Brno ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปในหลายหัวข้อ อาทิ บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของนักการทูตและสถานเอกอัครราชทูตไทย ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็ก รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0

 

 

 

 

 


Top