สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

15/03/2561

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรปี 2561 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเช็ก ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของสาธารณรัฐเช็ก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เชิญนาย Jirí Kus ประธานสมาคมอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีของสาธารณรัฐเช็กมาบรรยายเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและพัฒนาการล่าสุด ภายหลังการบรรยายสรุป เอกอัครราชทูตและคณะอาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-เช็ก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top