เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก

21/03/2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ในฐานะประธานกลุ่มเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียฯ โดยมีนาย Radek Vondráček ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเช็ก เป็นแขกเกียรติยศ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยในระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองภายในสาธารณรัฐเช็กและสหภาพยุโรปกันอย่างกว้างขวาง 

ทั้งนี้ งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยเอกอัครราชทูตประเทศเอเชียฯ ผลัดกันเป็นเจ้าภาพโดยเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายเช็กเป็นแขกเกียรติยศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่ทั้งฝ่ายเอเชียและสาธารณรัฐเช็กมีความสนใจร่วมกัน 

 

 

 

 


Top