งานนิทรรศการกล้วยไม้ Exotic Orchid Exhibition ณ อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก (Prague Botanical Garden)

01/03/2561

เมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2561 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กทั้งห้าแห่ง (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยและเวียดนาม) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและการแถลงข่าวนิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition ที่อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก Prague Botanical Garden โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 คน ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีกรุงปราก และศิลปินและนักแสดงชาวเช็กที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ มากกว่า 70 คน

นิทรรศการดังกล่าวเป็นกิจกรรมการแสดงกล้วยไม้ของสวนฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยจะสลับหมุนเวียนภูมิภาคแหล่งที่มาของกล้วยไม้ในแต่ละปี ซึ่งปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 คน และในปีนี้ เป็นกล้วยไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียน อาทิ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ

ตลาดกล้วยไม้โลกมีมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้เขตร้อน โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้อันดับหนึ่งของโลก และการส่งออกกล้วยไม้ของไทยในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 มีมูลค่ารวม 41.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.29 พันล้านบาท

นิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition จัดขึ้นที่อาคารเรือนกระจก Fata Morgana สวนพฤกษศาสตร์กรุงปราก Prague Botanical Garden (Trojská 800/196 Praha 7 - Troja) เปิดให้สาธารณชนเช้าชมระหว่างวันที่ 2-25 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.-18:00 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) โดยมีค่าเข้าชม 150 คอรูนา สำหรับผู้ใหญ่ และ 75 คอรูนา สำหรับเด็ก

 

 

คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition 

คณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Exotic Orchid Exhibition 

บริเวณทางเข้าอาคารเรือนกระจก Fata Morgana  ตกแต่งด้วยของประดับจากประเทศไทย 

ดอกกล้วยไม้จากประเทศไทย

คณะภริยาเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำสาธารณรัฐเช็ก

 การตกแต่งกล้วยไม้จากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 การตกแต่งกล้วยไม้จากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ด้านหน้าบริเวณทางเข้าอาคารเรือนกระจำ Fata Morgana 

ด้านหน้าบริเวณทางเข้าอาคารเรือนกระจำ Fata Morgana 


Top