สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15/12/2560

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายทุนวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะผู้แทน สกว. และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐเช็ก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสปาทาวน์ของเช็ก โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก โดยคณะได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสปาทาวน์ของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการสปาของเช็ก โดยเฉพาะที่เมือง Karlovy Vary และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการวิจัยฯ 

 

 


Top