สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทย

07/12/2560

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ Mirror Hall, Klementinum กรุงปราก นอกจากนี้ วันที่ 5 ธันวาคม ยังได้รับการกำหนดโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้เป็นวันดินโลก เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับการทรงงานด้านดิน

งานเลี้ยงรับรองมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็ก อาทิ นาย Vladimir Bartl รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (แขกเกียรติยศ) นาย Tomas Kuchta รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นาย Ivan Jancarek, Junior Deputy Minister ของกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Martin Klepetko อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ผู้แทนจากรัฐสภา ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชนและ Friends of Thailand ในเช็ก 

นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก กล่าวสุนทรพจน์แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระราชดำริต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานไว้จะยังเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป และได้กล่าวถึงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับเช็ก ขณะที่นาย Bartl ในฐานะแขกเกียรติยศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ยกย่องพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนำมาซึ่งเสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศไทย และกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับเช็กที่มีศักยภาพเติบโตต่อไปได้อีก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Top