สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้จัดงานพบปะทางวิชาการ "ASEAN-plus Circle"

30/11/2560

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้จัดงาน ASEAN-plus Circle เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการพบปะเพื่อสนทนาทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับ “Czech Republic after the election : where are things going” การจัดงานได้จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก โดยมีนาย Vít Dostál ผู้อำนวยศูนย์วิจัยของ Association for International Affairs ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร นาย Vít Dostál เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของเช็ก ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

ในการพบปะอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมเป็นนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนแและสถานเอกอัครราชทูตคู่เจรจาของอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็ก รวมทั้งนักศึกษาจาก University of Economics ในกรุงปรากเข้าร่วมด้วย หลังจากจบการพบปะและสนทนาทางวิชาการแล้ว ผู้เข้าร่วมได้รับร่วมประทานของว่างและอาหารไทยที่จัดเตรียมโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

 

 

 

 

 

 

 


Top