สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากจัดงานเลี้ยง ASEAN Business Connect เพื่อเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี

15/11/2560

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยง ASEAN Business Connect ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในการจัดงานของ คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) ในปี 2560 เพื่อเฉลิมฉลองวาระอาเซียนครบรอบ 50 ปี โดยนาย Martin Tlapa ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งรับผิดชอบกิจการนอกประเทศยุโรป ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ให้เกียรติมาร่วมงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ เพื่อเฉลิมฉลองวาระอาเซียนครบรอบ 50 ปี และเพื่อกระชับ เสริมสร้างและขยายเครือข่ายภาคธุรกิจของแต่ละประเทศในอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งถือเป็นภาคส่วนที่อาเซียนให้ความสำคัญ ทั้งนี้ การค้าระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเช็กมีมูลค่าสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ปัจจุบันอาเซียนอยู่ในลำดับที่ 15 ของมูลค่าการค้าระหว่างสาธารณรัฐเช็กกับต่างประเทศ

นอกจากนี้ นาย Jan Struž ระธานสมาคม Czech TOP100 (ซึ่งเป็นสมาคมที่สร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจและจัดลำดับ 100 ลำดับภาคธุรกิจที่สำคัญของสาธารณรัฐเช็ก) ได้มอบป้ายเกียรติยศให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำสาธารณรัฐเช็กในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเช็กเป็นอย่างดี ภายในงาน มีภาคธุรกิจในสาธารณรัฐเช็กจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ หัวรถจักร อวกาศ อาวุธยุทโธปกรณ์ โรงเรียนนานาชาติ บริษัทนำเข้าสินค้า เกษตรอินทรีย์ ผลไม้ และอัญมณี รวมทั้ง think tank และสื่อมวลชนท้องถิ่นที่ทำข่าวสายเศรษฐกิจเข้าร่วม รวมทั้งหมดประมาณ 60 คน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็กกล่าวถึงความสำคัญ ศักยภาพและโอกาสทางการค้าของอาเซียน

บรรยากาศภายในงาน 

นาย Jan Struž (ขวา) ระธานสมาคม Czech TOP100 มอบป้ายเกียรติยศ
ให้แก่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก (ซ้าย) 

นาย Jan Struž (ขวา) ระธานสมาคม Czech TOP100 มอบป้ายเกียรติยศ
ให้แก่นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (ขวา) 

นาย Aulia Aman Rachman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย (ซ้าย) กับ
นายณรงค์ ศศิธร 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (ขวา) 

 Czech TOP100 ได้มอบป้ายเกียรติยศในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนกับ
สาธารณรัฐเช็กเป็นอย่างดี

(จากซ้ายไปขวา) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตเวียดนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็ก เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ระธานสมาคม Czech TOP100 เอกอัครราชทูตมาเลเซีย 
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

 ภาพบรรยากาศภายในงาน 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน

การประดับตกแต่งภายในงาน

อาหารจาก 5 ประเทศอาเซียนTop