สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day

10/11/2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Family  Day ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก (ASEAN Committee in Prague - ACP) โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปรากเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีของ ACP ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงปรากและชุมชนของสมาชิกอาเซียนในกรุงปราก

ภายในงานมีกิจกรรมและการละเล่นต่าง ๆ เพื่อให้ชาวอาเซียนและครอบครัวได้มาพบปะสังสรรค์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่ละสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมงาน โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้นำหมี่กะทิ แกงเขียวหวานไก่ และขนมต้ม เข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างความสามัคคี ความเป็นกันเองระหว่างประเทศสมาชิก ทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งให้กับชุนชนอาเซียนในสาธารณรัฐเช็กด้วย

 

อาหารจาก 5 ประเทศในอาเซียน

แกงเขียวหวานไก่ (ไทย)

ปอเปี๊ยะทอด (เวียดนาม) 

บรรยากาศการเล่นเก้าอี้ดนตรีร่วมกัน 

บรรยากาศภายในงาน

ออท. ณ กรุงปราก หารือกับ ออท. มาเลเซีย

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ทั้งหมด


Top