สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร

30/10/2560

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง          พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยเอกอัครราชทูต        ณ กรุงปราก เป็นประธาน และมีพระสงฆ์จากวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) 4 รูป ภริยาเอกอัครราชทูต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยและครอบครัว นักศึกษาฝึกงาน จิตอาสาเฉพาะกิจฯ และชาวไทยและชาวต่างชาติในสาธาณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีประมาณ 379 คน โดยเมื่อผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้วางดอกไม้จันทน์แล้ว จากนั้นได้เข้าแถวเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ถวายความเคารพ ยืนสงบนิ่งและกราบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

  

 

 


Top