สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ประกอบพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน

24/10/2560

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ประกอบพิธีรับหีบเพลิงพระราชทาน โดยมี เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากในเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกข์ เป็นประธาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกงานสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย โดย เอกอัครราชทูตฯ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเข้ารับหีบเพลิงพระราชทานจากพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง

 

 


Top