พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

13/10/2560

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากได้ร่วมกับวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นประธานในพิธี โดยมีพระภิกษุจำนวน 4 รูปร่วมประกอบพิธี นำโดยพระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)

โดยภายในพิธี ข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 


Top