พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)

11/10/2560

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 โดยมีพระภิกษุจำนวน 15 รูปทั้งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงปรากและที่เดินทางมาจากเยอรมนีและออสเตรียร่วมประกอบพิธี นำโดยพระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์)

ในโอกาสนี้ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก พร้อมด้วยชาวไทยที่อยู่ในเช็ก เยอรมนี และออสเตรีย จำนวนกว่า 70 คน ได้เข้าร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก 

 

 


Top