กิจกรรม Bangkok's Best Street food: EAT THAI IN PRAGUE ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

11/09/2560

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก และสำนักงานการค้าต่างประเทศ ประจำกรุงปราก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารไทยภายใต้ชื่อ Bangkok’s Best Street Food: EAT THAI IN PRAGUE ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ คณะทูตานุทูต นักการเมือง ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ นักธรุกิจ ผู้บริหารโรงแรม บริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน นักเขียน พ่อครัวชื่อดัง รวมไปถึง blogger ท้องถิ่นและ Friends of Thailand โดยในงานได้เน้นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยริมทางซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าอร่อยที่สุดของ CNN มีการจัดพื้นที่สำหรับการบริการอาหารไทย ขนมไทย น้ำสมุนไพรไทย น้ำมะพร้าวสดที่นำเข้าจากไทย รวมทั้งมีการสาธิตการประกอบอาหารไทย การสาธิตการวาดร่มกระดาษ การแสดงหุ่นละครเล็ก และการบริการนวดแผนไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศภายในงานมีความเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้จัดให้มีการจับรางวัลและมอบขนมลูกชุบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย 

เอกอัครราชทูตณรงค์ ศศิธร กล่าวเปิดงาน 

คณะผู้จัดงานจากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงาน ททท. (สำนักงานกรุงปราก)
และสำนักงานการค้าต่างประเทศประจำกรุงปราก 

กิจกรรมการสาธิตการวาดร่มกระดาษ 

การแสดงหุ่นละครเล็กโดยคณะสาครหุ่นละครเล็ก

การแสดงหุ่นละครเล็กโดยคณะสาครหุ่นละครเล็ก

สะเต๊ะไก่ 

ทอดมันปลากราย

ลาบไก่

ลูกชุบ

บริการนวดไทยภายในงานจากร้าน Lanna K

 

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

 

ภาพบรรยากาศในงาน

 


Top