พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

11/08/2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล                                สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560            ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนชาวไทยใน                สาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งร่วมกัน      ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามในสมุดถวายพระพร หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

 ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดวางสมุดลงนามถวายพระพร ณ วัดไทยกรุงปราก (วัดธรรมกิตติวงศ์) จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560    หลังจากนั้น ขอเชิญมาร่วมลงนามถวายพระพร ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (Romaina Rollanda 3 Prague 6) จนถึงวันที่25 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -12.30 น. และ 14.00 -17.00 น.

 

 

 


Top