สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

26/07/2560

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเช็ก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 12.30 น. (เวลากรุงปราก) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งตรงกับเวลาประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 


Top