Thai Movie Night II / Thajský filmový večer II

23/09/2021
The Royal Thai Embassy presents: Thai Movie Night II
"Nine Satra: The Legend of Muay Thai"
WHEN? 28 September 2021
WHERE? Lucerna Cinema (Vodičkova 36, Prague 1)

16:00 – 17: 00 hours – Issuance of free movie tickets in front of the main entrance to the Lucerna cinema
17:00 – 17:15 hours – Entrance to the screening hall
17:15 hours – Start of the program

** Czech and English subtitles are available.

NOTE: Admission is free, however, due to the coronavirus situation, it is limited to the first 170 newcomers from the public!

To receive a ticket, all visitors must prove one of the following entry conditions upon arrival:
1) Vaccination against COVID-19 must be given, at least 14 days since the last dose of vaccine (second for two-dose vaccines, first for single-dose vaccines).
2) Document a negative RT-PCR test not exceeding 7 days old or the COVID-19 Intelligent Test not exceeding 72 hours old.
3) Document the occurrence of laboratory-confirmed disease COVID-19 in the period not longer than 180 days before the day of the event.
The Embassy reserves the right to prevent visitors from entering the event if none of the above conditions are fully met.
In accordance with the international preventive recommendations in the field of public health and the restrictive measures of the Czech Republic against the spread of the COVID-19 virus, we strongly recommend that all guests use an FFP2 respirator (KN95 / N95) during the event, keep social distance and regularly disinfect their hands!

We look forward to welcoming you to the „Thai Movie Night“!


****


Velvyslanectví Thajského království uvádí: Thajský filmový večer II
"Příběh Deváté Satry: Legenda o Muay Thai"

KDY? 28. září 2021
KDE? Kino Lucerna (Vodičkova 36, Praha 1)

16:00 – 17:00 hodin – Výdej volných vstupenek na film před hlavním vchodem do kina Lucerna
17:00 – 17:15 hodin – Vstup do sálu 
17:15 hodin – Začátek programu

** Film je s českými a anglickými titulky.

UPOZORNĚNÍ: Vstup je zdarma, nicméně s ohledem na koronavirovou situaci je omezen na prvních 170 příchozích z řad veřejnosti!

Pro obdržení vstupenky musí všichni návštěvníci při příchodu prokázat jednu z následujících podmínek vstupu:
1) Aplikaci očkování proti COVIDU-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
2) Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní nebo Antigentní test na COVID-19 starý nejvýše 72 hodin.
3) Doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVIDEM-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
Velvyslanectví si vyhrazuje právo zamezit návštěvníkům vstup na událost v případě, že žádná z výše uvedených podmínek nebude zcela splněna.
V souladu s mezinárodními preventivními doporučeními v oblasti veřejného zdraví a restriktivními opatřeními České republiky proti šíření viru COVID-19 důrazně doporučujeme, aby všichni hosté v průběhu akce používali respirátor třídy FFP2 (KN95 / N95), dodržovali společenský odstup a pravidelně si dezinfikovali ruce!

Těšíme se na Vás při „Thajském filmovém večeru“!

Top